PREV NEXT PREVMoaiNEXT

26. března / Moai

Podívat se na Velikonoční ostrov je můj sen. V Louvru se mi splnil aspoň z 1 %: Viděl jsem na vlastní oči hlavu moai ze sopečné horniny. Pochopitelně je to jeden z menších kusů, tento má na výšku „pouze“ 1,7 metru. Hlavy jsou spojovány s tzv. kultem předkům, tedy uctíváním zemřelých. Dlouhou dobu bylo záhadou, jakým způsobem byly tyto – často stotunové – monolity zvedány na podstavec (zvaný ahu). V 80. letech nabídl řešení český experimentální archeolog Pavel Pavel: Za pomoci 16 domorodců a primitivních nástrojů předvedl přesun původních soch od vulkánu, kde byly sochy otesávány, až na podstavec!

Váš komentář:

Jméno:
2 × 8 =    

Zavřít komentáře